booking

Booking.com

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ไปเที่ยวตรัง เกาะสวยๆ น้ำทะเลใสๆ และก็หมูย่างอร่อยๆ


ที่พักในตรัง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองตรัง ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร มาโดยเส้นทางถนนตรัง-พัทลุง พระยารัษฎาฯ ได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคม เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครองและเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (Phraya Ratsadanupradit Mahison Phakdi Museum) 
สถานที่ตั้ง : อำเภอกันตัง 

อยู่ห่างจากเทศบาลกันตังประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนค่ายพิทักษ์ ตำบลกันตัง เป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ "จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง" หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ลักษณะเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ (ถ้าตรงกับวันหยุดราชการเปิดตามปกติ และหยุดชดเชยในวันต่อไป) ผู้เข้าชมเป็นคณะที่ต้องการวิทยากรบรรยาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าที่โรงเรียนกันตังพิทยากร โทร. 0 7525 1100
สถานที่ตั้ง : อำเภอสิเกา
อยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง 30 กิโลเมตร ใช้เส้นทางตรัง-สิเกา-ปากเมง (ทางหลวงหมายเลข 4046-4162) ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตำบลไม้ฝาด พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 61 ตู้ บ่อแสดงกลางแจ้งจัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลง และทะเลลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน 

เปิดทุกวันช่วงเวลาทางการ สอบถามโทร. 0 7524 8201-5

ที่พักในตรัง

Ibookingcorner Hotel
อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
สวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ (Kraphangsurin Public Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ใกล้อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 50ไร่ พื้นที่โดยรอบเป็นสวนที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามและมีร้านอาหารภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ รอบบริเวณเป็นสวนสาธารณะสำหรับนั่งพักผ่อนได้
สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ (Khuan Tamnak Chan Public Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอกันตัง 
อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 24 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ รอบบริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลและอำเภอกันตังได้กว้างไกล
สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ สวนสาธารณะกะพังสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (Hat Chao Mai National Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสิเกา
เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2525 อุทยานอยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 45 กิโลเมตร
หาดเจ้าไหม มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร และอีกประมาณ 5 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวนวลเรียงยาวไปและสนทะเลขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ถ้ำส่วนใหญ่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดสั้น หาดยาว หาดหยงหลิง หาดเจ้าไหม และถ้ำเจ้าไหม สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้รถยนต์สามารถเข้าถึงได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีเกาะน้อยใหญ่อีก 7 เกาะ ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะเจ้าไหม นอกจากนั้น บริเวณอุทยานมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเล จะทำการวิจัยหญ้าทะเล เป็นแหล่งคุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน และอุทยานมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 7521 0664
ในอุทยานฯ โดยเฉพาะพะยูนและนกกระสาด่างดำ ซึ่งอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ทั่วไปอีกมากมายเช่น ลิงแสม หมูป่า นกกระยาง นกยางทะเล เป็นต้น
มีให้บริการที่พัก และอัตราค่าเข้าชมอุทยานฯ 200 บาทต่อคน
การเดินทาง : ก่อนถึงสวนอุทยานฯต้องไปถามเส้นทาง ตรัง-สิเกา-ปากเมง (ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4162) ระยะทางทั้งหมดประมาณ 40 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบชายหาดอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง
สถานที่ตั้ง : อำเภอนาโยง 
สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และน้ำตกต่าง ๆ ได้แก่น้ำตกโตนใหญ่ น้ำตกโตนน้อยและน้ำตกกะช่อง เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย ตามเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายอธิบายตามจุดต่างๆ นอกจากนั้นยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติ กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สถานีตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 21 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงสายตรัง-พัทลุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง หมู่ 7 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง ตู้ ป.ณ. 4 จังหวัดตรัง 92000
สถานที่ตั้ง : อำเภอย่านตาขาว
ใช้เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง ประมาณกิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวขวาตามเส้นทางสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงป้ายชื่อน้ำตกอีก 4.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง ประกอบด้วยชั้นย่อยๆ 17 ชั้นและสามารถล่องแก่งได้ระยะทาง 5 กิโลเมตร
สถานที่ตั้ง : อำเภอกันตัง 
ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่เกาะมุกเป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทะเลตรัง มีแนวชายหาดสวยงามมาก และยังคงสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ บรรยากาศเงียบสงบ เกาะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหาดฉางหลาง บนเกาะมีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส รอบเกาะอุดมไปด้วยปะการังที่สมบูรณ์ สามารถสำหรับว่ายน้ำและตั้งแค็มป์บริเวณนั้นได้นอกจากนี้เกาะยังประกอบไปด้วยหน้าผาสูง หันหน้าออกสู่ทะเลใหญ่ทางด้านทิศตะวันตก หมู่บ้านชาวประมงจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของตัวเกาะซึ่งหันหน้าเข้าแผ่นดินใหญ่
บริเวณหน้าผาจะมีถ้ำมรกตอยู่เป็นถ้ำประหลาดโดยปากถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้ พ้นปากถ้ำเข้าไปเป็นเส้นทางคดโค้ง ระยะทางประมาณ 80 เมตร เมื่อพ้นปากถ้ำ จะเห็นทะเลสาบสีมรกตงดงามและเวลาที่แสงจะลอดปากปล่องถ้ำมรกตลงมา
นอกจากนี้ยังเห็นกิจวัตรประจำวันของชาวประมงในการออกเรือหาปลาและหมู่บ้านของประมงมุสลิมมากมายซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะ

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะมุก สามารถลงเรือจากท่าเรือปากเมง อำเภอสิเกา ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ค่าเช่าเรือเหมาลำราคาประมาณ 1,500 บาท/วัน และยังมีที่พักบนเกาะ
สถานที่ตั้ง : อำเภอกันตัง 
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะลิบง ได้รับประกาศเป็นเขตห้าม-ล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ซึ่งเป็นแหล่งรวมของนกหลายชนิด มีพื้นที่ประมาณ 40,000 ตารางกิโลเมตร เกาะนี้มีหมู่บ้านชาวประมงหลายหมู่บ้าน ประชาชนบนเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
รอบ ๆ เกาะมีแหลมและหาดหลายแห่งเช่นหาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัยเป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยนั้น เป็นหาดทราย ซึ่งเวลาน้ำลดสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบ ซึ่งมีนกทะเลบินมาอาศัยนอนกลางคืนมากมาย รอบเกาะยังมีฝูงสาหร่ายทะเลที่หายากอีกด้วย จากเกาะลิบง นักท่องเที่ยวสามารถลงเรือที่ท่าเรือหาดยาวบ้านเจ้าไหม มาลงที่บ้านพร้าวบนเกาะลิบงหรือเช่าเรือเหมาลำ ราคา 400 บาท ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
สอบถามข้อมูลติดต่อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ตู้ ปณ. 5 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร. 0 7525 1932
น้ำตกไพรสวรรค์ เกาะมุกและถ้ำมรกต เกาะลิบง
เกาะเชือก-เกาะแหวน (Koh Chueak - Koh Waen)
สถานที่ตั้ง : อำเภอกันตัง 
เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะกระดาน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากอุดมสมบูรณ์ สามารถเดินทางไปเกาะโดยลงเรือที่ท่าเรือปากเมง ใช้เส้นทางเดียวกับเกาะมุกและเกาะกระดาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าเช่าเรือเหมาลำราคาประมาณ 1,500 บาท/วัน
สถานที่ตั้ง : อำเภอกันตัง 
เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของทะเลตรัง โดยใช้เวลาเดินทางจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 40 นาที มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ (240 เอเคอร์) อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่เหลือเป็นสวนยางและสวนมะพร้าวของเอกชน
รวมทั้งร้านอาหารและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว จุดเด่นของเกาะกระดานคือ ชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซึ่งทอดยาวจากชายหาดด้านเหนือถึงชายฝั่งและมีฝูงปลาหลากสีแหวกว่ายอย่างสวยงาม สำหรับผู้นิยมการโต้คลื่น ด้านหลังเกาะมีอ่างเล็กๆ มีคลื่นลูกโตๆ สาดม้วนเข้าหาหาดเป็นละลอกๆ เหมาะสำหรับเล่นกระดานโต้คลื่น เกาะกระดานอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะมุก และเกาะลิบง โดยใช้เวลาเดินทางจากปากเมงประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที บนเกาะกระดาน ยังมีให้บริการที่พักรีสอร์ทและบังกะโลมากมาย
สถานที่ตั้ง : อำเภอห้วยยอด 
มีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน มีลำคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด เมื่อไหลมาถึงบริเวณเขากอบจะแยกออกเป็น 3 สาย โดยสองสายจะไหลอ้อมภูเขาและอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ระยะทาง 4 กิโลเมตร
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลด้จัดเรือพายบริการนำเที่ยวชมความงามของถ้ำ ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในท้องถิ่น
ถ้ำเขากอบตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเขากอบ จากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ตามถนนเพชรเกษมประมาณ 7 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าบ้านเขากอบประมาณ 700 เมตร ราคาเหมาจ่าย 200 บาท สำหรับ 7 คน หรือ 30 บาทต่อคน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ อบต.เขากอบ โทร. 0 7527 1426
เกาะเชือก-เกาะแหวน เกาะกระดาน ถ้ำเขากอบ
สถานที่ตั้ง : อำเภอห้วยยอด 
ภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่กลางทุ่งโดดเด่น ภายในกลวงจนถึงยอดเขา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกะทะคว่ำตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่บนภูเขา มีบันไดทางขึ้นไปชมความงามของถ้ำซึ่งมีอยู่หลายชั้น บรรยากาศเงียบสงบและเต็มไปด้วยป่าเขียวชอุ่ม เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ เขาปินะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตามถนนเพชรเกษมประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร 
สถานที่ตั้ง : อำเภอสิเกา
เกาะไหง เป็นเกาะขนาดเล็ก มีหาดทรายสีขาวยาวตลอดแนวฝั่งตะวันออก เป็นชายหาดที่เงียบสงบเป็นแหล่งดูปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์ เข้าถึงยังตัวเกาะได้โดยเช่าเรือจากท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง
เขาปินะ เกาะไหง
สถานที่ตั้ง : อำเภอสิเกา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลไม้ฝาด ห่างจากตัวเมืองตามถนนสายตรัง-สิเกา-ปากเมง ตามทางหลวงหมายเลข (4046–4162) ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร เป็นหาดที่สวยงามและเงียบ เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีป่าสนตามธรรมชาติขึ้นอยู่สวยงาม กลางทะเลมีเกาะน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันมองดูลักษณะคล้ายคนนอนหงายอยู่ในทะเล ชาวตรังและผู้คนจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวที่นี่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และร้านอาหารรสชาติอร่อยมากมาย จากท่าเรือปากเมงนักท่องเที่ยวสามารถไปยังเกาะอื่นๆได้อีก
สถานที่ตั้ง : อำเภอปะเหลียน
เกาะสุกรหรือเกาะหมู เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปะเหลียน เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 404) เป็นเกาะที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง บนเกาะยังมีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโม ซึ่งรู้จักกันดีในจังหวัดตรังเพราะมีรสชาติหวานอร่อย จะมีมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน การเดินทางไปเกาะสุกร สามารถนั่งรถโดยสารประจำทางสายตรัง-ปะเหลียนหรือรถตู้ จากอำเภอเมืองตรัง ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตรและลงเรือที่ท่าเรือท่าข้าม อำเภอปะเหลียน เรือจะออกวันละ 2 เที่ยว เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที หรือลงเรือที่ท่าเรือตะเสะ กิ่งอำเภอหาดสำราญ แต่จะสะดวกกว่าถ้าใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 404 เลี้ยวขวาสี่แยกบ้านนาประมาณ 18 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ค่าเช่าเหมาเรือราคา 500 บาท นั่งได้ 10 คนและบนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
หาดปากเมง เกาะสุกร
น้ำตกโตนเต๊ะ (Ton Te Waterfall)
สถานที่ตั้ง : อำเภอปะเหลียน
ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 45 กิโลเมตร เป็น น้ำตกขนาดใหญ่ ต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน้ำไหลผ่านแอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาว สูง 320 เมตร ตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด ส่วนด้านล่างเป็นแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำได้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ไปจนถึงบริเวณน้ำตกได้ตลอดฤดูกาล การเดินทาง ไปตามถนนสายตรัง-พัทลุง ประมาณ 17 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางบ้านกะ ช่อง-บ้านหาดเลา (ทางหลวงหมายเลข 4124) ประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงปากทางเข้าน้ำตก เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร
สถานที่ตั้ง : อำเภอปะเหลียน
ห่างจากน้ำตกโตนเต๊ะตามเส้นทางเดินป่าประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากที่สุดของจังหวัดตรัง สายน้ำและลำธารที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่คือเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้และจากบริเวณน้ำตกโตนตกนี้ สามารถมองเห็นน้ำตกโตนเต๊ะได้อีกมุมหนึ่ง
น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก 
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี (Ban Na Muen Sri)
สถานที่ตั้ง : อำเภอนาโยง 
นาหมื่นศรี เป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนาโยง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี เพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ที่ที่ทำการกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เส้นทางเดียวกับทางไปถ้ำเขาช้างหายตามถนนสายนาหมื่นศรีประมาณ 5 กิโลเมตร
ห่างจากที่ทำการกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีประมาณ 300 เมตร จะมีพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้าน ตำบลนาหมื่นศรี เป็นศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบล เพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรมและหัตถกรรมของท้องถิ่น แสดงอุปกรณ์เครื่องใช้และวัตถุโบราณจำนวนกว่า 300 ชิ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง โทร. 0 7524 2431
ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย (The First Rubber Tree in Thailand)
สถานที่ตั้ง : อำเภอกันตัง 
ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมถนนก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอกันตัง เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีนำมาปลูกเพื่อบุกเบิกอาชีพการทำสวนยางเมื่อปี พ.ศ. 2442
สวนพฤษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
สถานที่ตั้ง : อำเภอย่านตาขาว
เป็นผืนป่ากว้างใหญ่ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำพวกไม้วงศ์ยางไว้ และมีการปลูกป่าเพิ่มเติมในอีกหลายๆ จุด โดยที่นี่จะรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเด่นๆ แห่งเมืองใต้มาไว้ให้ได้ชม จุดเด่นอย่างหนึ่งของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด คือ การไปเดินบนสะพานชมเรือนยอดของต้นไม้ ซึ่งมีหลายระดับความสูง โดยมีจุดเชื่อมต่อเป็นหอชมพรรณไม้ ทั้งหมด 6 หอด้วยกัน นอกจากนี้ใครยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหน้าตาของป่าพรุ ที่นี่ก็มีโซนของป่าพรุ ผืนป่าที่มีน้ำท่วมขัง ให้ได้ชม โดยมีการจัดทำทางเดิน ที่เป็นเสมือนสะพานคร่อมพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ให้เดินชมด้วยเช่นกัน

ตรัง: พบที่พัก 37 แห่ง

3 เหตุผลที่ควรไปเยือน คือ อาหาร ผู้คนเป็นมิตร และตลาดกลางคืน

ดูแผนที่

พบที่พัก 37 แห่งในตรัง. แสดง 1 – 20

ไม่ใช่อย่างที่ท่านต้องการหรือ? ลองค้นหาอีกครั้ง

โพสต์แนะนำ

วันนี้พาไปเที่ยวกับราคาที่พักหลักร้อยในหัวหิน จ่ายน้อยกว่า ได้มากกว่า (Cr.Booking and Expedia)

ไปเที่ยวกันเถอะ ราคาที่พักหลักร้อยในหัวหิน มีเยอะแยะไปจ้า ทิพย์อุไรบีชโฮเทล  โรงแรม 2 ดาว   ที่พักนี้ยอมรับที่จะเป็นส่ว...